Agenda

Lezingen/ bijeenkomsten:
Op dit moment zijn er geen lezingen of bijeenkomsten gepland.

 

WORKSHOPS

Jouw kracht in Beeld

The Journal to Inner Sparkle!

'Gevoels Verkenner'

'Jouw Kracht in Beeld'

'Schateiland Expeditie'