Tarieven

Kennismakingsgesprek (60 min.) gratis

Intakegesprek (max. 90 min)                   € 90,00
Coaching consult (per 60 min)                  € 60,00
Telefonisch of Teams consult (per 15 min)    € 15,00

Workshop ‘Jouw Kracht in Beeld’ (2,5 uur)   € 139,95

Workshop ‘©Schateiland Expeditie’ (2 uur)   € 119,95

Workshop ‘Gevoelsverkenner’ (2 uur)          € 159,95

In overleg is het ook mogelijk bij jou thuis te coachen. Hiervoor reken ik, naast het bedrag van het coaching consult, ook reiskosten (€ 0,27 p/km).


Inner Sparkle is vrijgesteld van BTW. Bovenstaande bedragen zijn incl. evt. materialen.
Betaling geschiedt per overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum. Een coaching consult duurt maximaal een uur, tenzij anders overeengekomen.

Vergoeding
Coaching wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraars, maar neem voor de zekerheid contact op met uw zorgverzekeraar. Indien de consulten niet voor vergoeding in aanmerking komen, kunt u de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten aftrekken in uw belastingaangifte. Coaching kan eventueel worden betaald via het Persoons Gebonden Budget (PGB) of vanuit de Leerling Gebonden Financiering (Rugzakje).

Annuleren
Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Indien dit niet op tijd is, zullen de sessiekosten in rekening worden gebracht.

Bekijk hier de algemene voorwaarden die gelden bij Inner Sparkle.

Kamer van Koophandel: 61619523